کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

پس چگونه بر فراق تو صبر کنم..

پس چگونه بر فراق تو صبر کنم

من ایرانم و تو عراقی... چه فراقی... چه فراقی...

برای دریافت فایل با کیفیت روی تصاویر کلیک کنید:

من ایرانم و تو عراقی

من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی

لینک پوسترموشن (+)