کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعروگرافی مذهبی» ثبت شده است

ترسم که به جایی نرسم این رمضان هم 

آنقدر به عمرم رمضان آمده رفته

محمدمهدی سیار

هر که را صبح شهادت نیست

شام مرگ هست

ای خوش آن روز... ای خوش آن روز...

الی متی احار فیک...