کال گراف

می رسانندمان روزی...

.

.

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعروگرافی مذهبی» ثبت شده است

هر که را صبح شهادت نیست

شام مرگ هست

ای خوش آن روز... ای خوش آن روز...

الی متی احار فیک...